-A A+

2015 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 MAYIS 2015 / 09:00

2015 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/154

Fatih Belediyesi, 2014 Yılı Kesin hesabı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/155

Fatih-Karagümrük Mahallesi, 3046 ada, 1 parsel sayılı 195.70m2 alanlı taşınmazın 11181000/19570000 hissesi Belediyemize ait olup,Maliye Hazinesine 1 TL iz bedeli karşılığında devri için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/156

Fatih-Karagümrük Mahallesi, Sofalı Çeşme Cad. N0:98 adresinde açılması planlanan Neslişah Aile Sağlık Merkezi (ASM) içerisinde (9m2 – 14m2 alanlı) bir odanın PTT Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl süreyle bila bedel ödeme noktası konulması hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/157

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/158

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 155 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/159

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1180 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/160

“Dervişali Semt Konağı İnşaatı İşi”nin 2015 yılı içinde bitirilmesi mümkün olmayıp, 2016 yılında da devam etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/161

Rize ili Ardeşen ilçesinde kullanılmak üzere Başkanlığımızdan Kaskatlı Mermer Süs Havuzu talebi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/162

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında ihtiyaca binaen hizmet gereği yazımız ekinde sunulan I sayılı cetveldeki memur kadrolarının ihdası ile III sayılı cetveldeki dolu memur kadrolarında mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/163

Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/164

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/165

Açık Otopark Alanları düzenlenecek yapı adalarının belirlenmesinde ve otopark alanlarının düzenlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/166

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,16 ada, 28 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/167

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,107 ada, 11, 21 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/168

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 125 ada, 15 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/169

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 282 ada, 4 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/170

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 314 ada, 5 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/171

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 314 ada, 17 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/172

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 718 ada, 16 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/173

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 730 ada, 98 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/174

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 806 ada, 46 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/175

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1074 ada, 19 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/176

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1304 ada, 7 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/177

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1401 ada, 10 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2015/178

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1542 ada, 11 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/179

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1784 ada, 41 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/180

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1890 ada, 49 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2015/181

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1896 ada, 9 parsellerde itiraz dilekçe hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/182

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2127 ada, 13,14 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/183

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2240 ada, 13 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/184

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2241 ada, 23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/185

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2290 ada, 1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/186

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2424 ada, 4 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/187

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2688 ada, 29 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/188

Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 453 pafta, 2419 ada, 14 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

 

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin