-A A+

2015 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 MAYIS 2015 / 09:00

2015 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/154

Fatih Belediyesi, 2014 Yılı Kesin hesabı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/155

Fatih-Karagümrük Mahallesi, 3046 ada, 1 parsel sayılı 195.70m2 alanlı taşınmazın 11181000/19570000 hissesi Belediyemize ait olup,Maliye Hazinesine 1 TL iz bedeli karşılığında devri için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/156

Fatih-Karagümrük Mahallesi, Sofalı Çeşme Cad. N0:98 adresinde açılması planlanan Neslişah Aile Sağlık Merkezi (ASM) içerisinde (9m2 – 14m2 alanlı) bir odanın PTT Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl süreyle bila bedel ödeme noktası konulması hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/157

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/158

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 155 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/159

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1180 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/160

“Dervişali Semt Konağı İnşaatı İşi”nin 2015 yılı içinde bitirilmesi mümkün olmayıp, 2016 yılında da devam etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/161

Rize ili Ardeşen ilçesinde kullanılmak üzere Başkanlığımızdan Kaskatlı Mermer Süs Havuzu talebi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/162

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında ihtiyaca binaen hizmet gereği yazımız ekinde sunulan I sayılı cetveldeki memur kadrolarının ihdası ile III sayılı cetveldeki dolu memur kadrolarında mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/163

Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/164

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/165

Açık Otopark Alanları düzenlenecek yapı adalarının belirlenmesinde ve otopark alanlarının düzenlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/166

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,16 ada, 28 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/167

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,107 ada, 11, 21 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/168

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 125 ada, 15 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/169

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 282 ada, 4 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/170

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 314 ada, 5 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/171

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 314 ada, 17 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/172

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 718 ada, 16 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/173

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 730 ada, 98 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/174

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 806 ada, 46 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/175

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1074 ada, 19 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/176

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1304 ada, 7 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/177

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1401 ada, 10 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2015/178

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1542 ada, 11 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/179

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1784 ada, 41 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/180

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1890 ada, 49 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2015/181

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1896 ada, 9 parsellerde itiraz dilekçe hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/182

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2127 ada, 13,14 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/183

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2240 ada, 13 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/184

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2241 ada, 23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/185

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2290 ada, 1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/186

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2424 ada, 4 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/187

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2688 ada, 29 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/188

Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 453 pafta, 2419 ada, 14 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

 

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin