-A A+

2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 OCAK 2015 / 09:00

2015 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2015 yılı Ağustos ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve diğer aylarda Çalışma takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2015/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Orhan NARİN, Gökhan CEYHAN, Serkan KEBAPÇI ve Hikmet ÖZ Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2015/3

Denetim Komisyonunda uzman kişi çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2015/4

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/5

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2015 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/6

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 193 pafta, 740 ada, 5 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/7

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 149 pafta, 798 ada, 17 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/8

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 15, 18 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2015/9

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2205 ada, 21 ve 22 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/10

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2258 ada, 1 ve 3 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/11

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2415 ada, 40 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/12

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2426 ada, 3 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/13

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2567 ada, 1 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/14

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2650 ada, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/15

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2654 ada, 4 ve 5 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/16

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2657 ada, 26 ve 27 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2015/17

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2891 ada, 44 ve 83 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/18

Fatih İlçesi, Seyyid Ömer Mahallesi, 363 pafta, 1440 ada, 32 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/19

Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 2390 ada, 8 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/20

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 55 ada, 10 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/21

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2262 ada, 6, 11, 13 ve 68 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/22

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2301 ada, 4, 20 ve 24 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/23

Sağlık İşleri Müdürlüğünün, 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/24

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/25

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2015 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/26

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih, Seyidömer Mahallesi, 409 pafta, 1733 ada, 38 parsel sayıl 78,59m2 alanlı Belediyemiz malı,2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda karar alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/27

Fatih, Eski: Kariye Yeni: Dervişali Mahallesi, 473 pafta, 2611 ada, 3 parsel sayılı 116,92m2 alanlı Belediyemiz malı,2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda karar

alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/28

Belediyemizin, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğine Katılımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/29

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 163 adanın ada avan Projesi hakkında.

 

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin