-A A+

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 ARALIK 2016 / 16:00

2016 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/166

2017 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, işgal harcı, tezgah kurma bedelleri ve Belediyemiz sınırları içerisinde Televizyon, Film Çekim ücreti ve diğer tarifler hakkında.

Komisyondan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2016/167

01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen ücret tarifeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2016/168

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet tek kabin kamyonet araç alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/169

Kadro İhdas hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/170

Belediyesi Meclisimizin 04.09.2013 gün ve 2013/135 sayılı kararında yer alan “arsa” ibaresinin “taşınmaz” ibaresi ile değiştirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/171

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Taşıt-Servis Yönetimi Bürosu tarafından resmi hizmetlerinde kullanılmak üzere en az 1300 cc silindir hacminde ve dizel yakıt sistemine sahip binek araç talebine istinaden araç tahsisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/172

Apart Daire Olarak Kullanılan Yerler hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/173

2017 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/174

2017 yılı Ruhsat Harç tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/175

2017 yılında uygulanacak Fotoğraf müzesi giriş ücretleri, ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/176

1492 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/177

1127 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin