-A A+

2016 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-05-07-10-12-14-17-19-21 EKİM 2016 / 16:00

2016 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/139

1105 Ada, 10, 6 Parseller ile 5 ve 6 Parsel Arası Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/140

2426 ada 3-9-42 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/141

Zeyrek Mahallesi 452 Pafta, 2962 ada, 23 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/142

Belediyemize ait atıl durumda ve kullanılmayan beton parke taşlarını Anadolu'da ihtiyaç sahibi olan ilçe belediyelere hibe edilmesi hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/143

Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 120 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/144

Yurtdışı Gezisi(İspanya) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/145

1015 Ada 16 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/146

2661 ada, 1-2 parseller- kadastral boşluk 2639 ada, 1 parsel ve kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/147

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1553 ada, 47 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/148

Yurtdışı Gezisi(Çek Cumhuriyeti ve Almanya) hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/149

Yurtdışı Gezisi(İtalya) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/150

Fatih Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/151

Belediyemiz 2017 Yılı Mali Yılı Bütçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin