-A A+

2016 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-05-07-10-12-14-17-19-21 EKİM 2016 / 16:00

2016 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/139

1105 Ada, 10, 6 Parseller ile 5 ve 6 Parsel Arası Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/140

2426 ada 3-9-42 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/141

Zeyrek Mahallesi 452 Pafta, 2962 ada, 23 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/142

Belediyemize ait atıl durumda ve kullanılmayan beton parke taşlarını Anadolu'da ihtiyaç sahibi olan ilçe belediyelere hibe edilmesi hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/143

Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 120 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/144

Yurtdışı Gezisi(İspanya) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/145

1015 Ada 16 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/146

2661 ada, 1-2 parseller- kadastral boşluk 2639 ada, 1 parsel ve kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/147

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1553 ada, 47 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/148

Yurtdışı Gezisi(Çek Cumhuriyeti ve Almanya) hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/149

Yurtdışı Gezisi(İtalya) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/150

Fatih Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/151

Belediyemiz 2017 Yılı Mali Yılı Bütçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin