-A A+

2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 EYLÜL 2016 / 16:00

2016 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/130

1105 ada 15 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/131

Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 104 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/132

Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 105 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/133

2490 Ada 36 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/134

Fatih İlçesi, Beyazıtağa, Ereğli Mahalleleri Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/135

554 adaya ait Yenileme Avan Projeleri hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/136

Meri Plan Notlarının I-37. Maddesine ilişkin Plan değişikliği teklifi hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/137

Reklam İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği hk.

Komisyonlardan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2016/138

Şehit Tolga ECEBALIN hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin