-A A+

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-08-10 HAZİRAN 2016 / 16:00

2016 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/100

Süleymaniye Mahallesi 651 ada Avan Revize Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/101

2523 ada 10, 11, 12, 13 parseller ve kadastral boşluğa İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/102

1902 ada 15, 76 parseller, kısmen 75 parsel ve Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/103

1571 ada 31-49 Parsel ile 32-33-34-45-3-4-6-13-14-15 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/104

1165 ada İlişkin Yetki hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/105

531 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/106

83 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/107

Yedikule, 1074 ada 10 parsel hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/108

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan İtirazı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/109

2016-2017 yılına sâri işler Hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/110

TAKBİS Protokol İmza Yetkisi Hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/111

İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım Hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/112

Görev ve çalışma yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/113

Bosna Hersek’e Yardım hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/114

Belediye Meclisimiz, 10.08.2012 tarihli ve 2012/64 sayılı Kararı ile kurulan “İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin halkımıza hizmet sunulabilmesi için 2016 yılında uygulanacak Fotoğraf müzesi giriş ücretleri, ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/115

Koruma amaçlı imar planlarındaki sosyal donatı alanlarının oluşturulması amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile protokol yapılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin