-A A+

2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11 KASIM 2016 / 16:00

2016 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/152

1020 Adanın ada avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/153

2394 ada avan Reşat Nuri Tiyatrosu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/154

740 adaya ait yenileme avan projeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/155

554 Ada Yenileme ada avan projeye ilişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/156

Yedikule-Yenikapı 3.Etap ada avan revizyonu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/157

251 Ada Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/158

1576 ada 6-7-8 parsel 1567 ada 28-29-30-31-32-33 parsellere ilişkin revize avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/159

2469 ada 22-23 parsel sayılı Belediyemiz Taşınmazlarının ihtiyaç halinde satışı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/160

1839 ada, 7 parsel 1923.00 m2 lik taşınmazın satın alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/161

Sulukule 7 nolu ek protokol ile belirlenen ve Başkanlığımızca TOKİ'ye devir edilecek taşınmazlar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/162

Yurtdışı Gezisi(Tunus) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/163

Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/164

Macuncu sokakta meydana gelen yangın nedeniyle mağaza sahibinin mağduriyetinin gidirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/165

Apart daire olarak kullanılan yerler hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin