-A A+

2016 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11 MART 2016 / 16:00

2016 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/30

Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/31

140 adanın ada avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/32

Süleymaniye Yenileme Alanı’nda yer alan 567 adaya ait avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/33

2016-2017 yillara sari iş hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/34

55 ada 10 ve 11 parsel Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına itiraz hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/35

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/36

2063 Ada 34 Parsele İlişkin Plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/37

1393 Ada 26 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/38

2355 ada 5-6 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/39

1105 ada, 15 parsele ilişkin Plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Müdürlüğüne İadesi Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/40

2 Ada 29 Parsele ve Yanı Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/41

454 Pafta, 2411 Ada, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 ve 29 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/42

2209 ada 4 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/43

2363 ada 25 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/44

73 ada 3 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/45

2661 Ada, 1, 2 parseller-kadastral boşluk 2639 Ada 1 parsel ve kadastral boşluğa İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Müdürlüğüne İadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2016/46

Aksaray ve Çevresi Yenileme alanı avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/47

Yedikule-Yenikapı III. Etap Yenileme Avan Proje hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/48

Yunanistan'ın Megara Belediyesi ile Fatih Belediye Başkanlığı arasında Kardeş Şehir ilişkisi tesis edilmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/49

2405 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/50

Fatih-Küçükayasofya Mahallesi, Cinci Meydanı 3032 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaatı devam eden parkta yapılacak olan kafenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 20 yıl süre ile kiralanması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/51

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/52

Kadro derece değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/53

2017 yılına sari işler hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/54

Fatih Belediye Başkanlığı ile Göynük Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/55

Bezmialem Vakıf Üniversitesi; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere, iki adet otobüs tahsis edilmesini hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/56

Yurtdışı teknik inceleme gezisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/57

Fatih- Mollahüsrev Mahallesi, Akifpaşa Sokak, 171 pafta, 962 ada, 26 parsel sayılı 114.60m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda karar alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin