-A A+

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 NİSAN 2016 / 16:00

2016 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/58

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında

Meclis Üyesi Hasan SUVER Meclis 1.Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
2016/59

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında

Meclis Üyesi Orhan NARİN Meclis 2.Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
2016/60

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Divan katiplikleri seçimi hakkında .

Meclis Üyeleri Nazmiye Sümeyye SAYAN , Fatma YAVUZ , Ayşe VIZVIZ ve Aynur ÇOLAK Divan Katipliklerine seçilmişlerdir.
2016/61

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan daimi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri Fatma YAVUZ, Tacettin CİVRİZ ve Murat MUSAOĞLU bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir
2016/62

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

Gruplardan isim bildirilmek ve her komisyonun ayrı ayrı oylanması suretiyle yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;
1-Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Yahya ATICI, Orhan NARİN, Fatma YAVUZ ve Cengizhan TOPÇU oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Bora SELİM, Ramiz POLAT, Murat MUSAOĞLU, Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden,Adnan ŞENOCAK,Özlem YİR,Tansel KAYA, Ceylan TÜRKOĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tacettin CİVRİZ, Necati KALKAN, Yahya ATICI ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Serkan KEBAPÇI, Salih AKVERDİ, Hediye ARAY ve Aynur ÇOLAK oy birliği ile seçilmişlerdir.
6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Abdülhamit ŞEKER, Şenol ÖZDEMİR, Gökhan CEYHAN ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Orhan NARİN, Necati KALKAN, Cahide AHMETOĞLU ve Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Ayşe VIZVIZ, Hasan MORGİL , Gökhan CEYHAN ve Hikmet ÖZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
9-Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tansel KAYA, Ramiz POLAT, Ayşe VIZVIZ ve İsmail KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.
10-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Özlem YİR, Hediye ARAY, Abdulhamit ŞEKER ve Hikmet ÖZ oy birliği ile seçilmişlerdir.
11- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Cahide AHMETOĞLU, Hasan MORGİL, Şenol ÖZDEMİR ve Kemal SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Gıyasettin EYÜPKOCA, Serkan KEBAPÇI , Nazmiye Sümeyye SAYAN ve Ayşegül Okumuş GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.
13- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Nazmiye Sümeyye SAYAN , Salih AKVERDİ,Adnan ŞENOCAK ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
2016/63

619 ada, 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/64

531 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/65

398 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/66

2208 ada, 77 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/67

2309 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/68

67 ada, 39(Eski:22-23) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/69

Fatih, Darüşşafaka bölgesi Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/70

2318 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/71

Yenileme alanları hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/72

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2015– 31.12.2015 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Belediyemiz 2015 yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/73

Ünvan Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/74

Malzeme talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/75

Yetkilendirme hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/76

Araç Kiralama Hizmet Alımı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/77

Motosiklet alımı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/78

2016-2017 yılına sari işler hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/79

Akşemseddin Parkının isminin Akşemseddin Şehit İbrahim Küçük Parkı olarak değiştirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/80

Fatih 2384 ada 7(eski:4) parsel Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2016/81

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin