-A A+

2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 OCAK 2016 / 16:00

2016 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2016 yılı Ağustos ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve diğer aylarda Çalışma takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2016/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Orhan NARİN, Gökhan CEYHAN, Cahide AHMETOĞLU ve Kemal SARMUSAK Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2016/3

Fatih ilçesi Hüsambey- Kırkçeşme ve Şeyh Resmi Mahalleleri Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu
2016/4

775 ada, 29 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/5

2330 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/6

2419 ada, 42 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/7

2445 ada, 4 ve 44 parseller önü yola ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/8

5 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/9

511 ada avan proje onayı hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu
2016/10

84 ada, 17,19 ve 24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/11

2 ada 81 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/12

1600 ada 172 parsel ve Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/13

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/14

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2016 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/15

Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında hizmet gereği yazı ekinde sunulan III sayılı cetveldeki dolu memur kadrolarında mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/16

Nikah akit ücretlerinin yeniden tespit edilmesi hakkıda.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin