-A A+

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01-03-05 ŞUBAT 2016 / 16:00

2016 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/17

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun istifa eden divan katiplerinin yerine yenilerinin seçilmesine dair 01.02.2016 tarihinde verdiği sözlü gündem eki teklifi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2016/18

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/19

Etüd Proje Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/20

Süleymaniye Yenileme Alanı 514, 516 adalar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/21

461-511-513-514-516-519-558-559-562-563-571-572-608-609-610-611-629-651-652-653

658-659-664-960-961-964-965-967-3036 Adalar Yenileme Avan Projelere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/22

1221 ada 11-13 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/23

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi 2867-2868-2869-2672 Adalar Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/24

Fatih İlçesi, Kapalıçarşı ve Çevresi Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/25

Plan Notlarının I-24. Maddesine ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/26

Plan Notlarının I-Plan Genel Hükümleri başlığında yeni maddenin eklenmesine ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/27

Belediyemiz Zabıta Personeline verilecek 2016 Yılı Aylık Maktu Mesai hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/28

864 Ada 59 Parseldeki Belediye Malı Bürolarımızın Tahsisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/29

Fatih, Balat Mahallesi, 2308 ada, 2 parsel sayılı 71,00 m2 alanlı ve 2308 ada, 3 parsel sayılı 57,00 m2 alanlı Belediyemiz Malı taşınmazların satışı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin