-A A+

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

11-13-15 TEMMUZ 2016 / 16:00

2016 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/116

Kadro Derece Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/117

Ünvan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/118

Sulukule Konferans Salonu ve Müzik Okulu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/119

2016-2017 yılına sari işler hakkında.(1567 Ada 78-81 Parselde Park Yapılması İşi)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/120

Gayrımenkul satış komisyonuna üye seçimi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/121

Fatih Belediyesi "REFUGIST" adlı proje kapsamında organizasyon hizmeti alımı işinin yıllara sari olarak yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/122

Fatih Belediyesi "INITIATIVE OF OLD CITIES" adlı proje kapsamında organizasyon hizmeti alımı işinin yıllara sari olarak yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/123

Türk-İslam Sanatları Bienali Organizasyon Hizmeti Alımı” işinin yıllara sâri olarak yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/124

Otobüs talebi


Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/125

Fatih, Neslişah Mahallesi Sulukule Projesi kapsamında 107 ada ZK-04 blok nolu 16.00 m2 taşınmazın satın alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/126

Fener Balat Yenileme Alanı, Proje İşleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/127

92 ada 25 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/128

3034 ada 40 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/129

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin