-A A+

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

11-13-15 TEMMUZ 2016 / 16:00

2016 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/116

Kadro Derece Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/117

Ünvan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/118

Sulukule Konferans Salonu ve Müzik Okulu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/119

2016-2017 yılına sari işler hakkında.(1567 Ada 78-81 Parselde Park Yapılması İşi)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/120

Gayrımenkul satış komisyonuna üye seçimi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/121

Fatih Belediyesi "REFUGIST" adlı proje kapsamında organizasyon hizmeti alımı işinin yıllara sari olarak yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/122

Fatih Belediyesi "INITIATIVE OF OLD CITIES" adlı proje kapsamında organizasyon hizmeti alımı işinin yıllara sari olarak yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/123

Türk-İslam Sanatları Bienali Organizasyon Hizmeti Alımı” işinin yıllara sâri olarak yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/124

Otobüs talebi


Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/125

Fatih, Neslişah Mahallesi Sulukule Projesi kapsamında 107 ada ZK-04 blok nolu 16.00 m2 taşınmazın satın alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/126

Fener Balat Yenileme Alanı, Proje İşleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/127

92 ada 25 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/128

3034 ada 40 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/129

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin