-A A+

2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 ARALIK 2017 / 16:00

2017 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/109

Fatih Belediyesi Reklam, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği Revizyonu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/110

Trampa hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/111

TCDD İle Trampa hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/112

Yenileme Avan Proje hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/113

470 ada avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/114

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/115

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi 1317 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/116

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2320 Ada 5 Parsele İlişkin UIP-2657,471 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/117

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2607 Ada 75 Parsele İlişkin UIP-2657,470 Plan İşlem Numaralı1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/118

2018 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/119

2018 yılı Ruhsat Harç teklifi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/120

Ödenek aktarması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/121

2017 Yılı Fatih İlçesi Dahilindeki Belediye Hizmet Binaları Ve Diğer Kamu Binalarının Bakım Onarım Ve Yenileme İşi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/122

2018 Yılı Fatih İlçesi Dahilindeki Belediye Hizmet Binaları Ve Diğer Kamu Binalarının Bakım Onarım Ve Yenileme İşi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/123

2017 Yılı Fatih İlçesi Dahilindeki Okulların, Aile Sağlık Merkezlerinin ve Dini Kurumların Bakım Onarım ve Yenileme İşi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/124

2018 Yılı Fatih İlçesi Dahilindeki Okulların, Aile Sağlık Merkezlerinin ve Dini Kurumların Bakım Onarım ve Yenileme İşi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/125

Finansman ihtiyacı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/126

Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/127

Kardeş Kent hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/128

Nikah ücret tarifelerinin yeniden tespit edilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/129

K1-07 Blok 27 Numaralı Dükkanın Kiralanması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/130

2018 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, işgal harcı, tezgah kurma bedelleri ve Belediyemiz sınırları içerisindeki her türlü Film Çekim ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/131

Yurtdışı gezisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/132

Belediyemiz ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü arasında Sulukule Sanat Akademisinde gerçekleştirdiğimiz müzik eğitimi faaliyetlerinin eğitim olarak desteklenmesi ve daha üst seviyeye yükseltilmesi için Ortak Hizmet Projesi protokolünün imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin