-A A+

2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06-09-11-13-16-18-20 EKİM 2017 / 16:00

2017 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/85

Yedikule-Yenikapı III. Etap Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 1121 ada 7 parsele ilişkin itiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/86

Yedikule-Yenikapı III. Etap Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 1121 ada 20 parsele ilişkin itiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/87

Dahili temizlik hizmet alımı ihalesinin yıllara yaygın yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/88

Özel Güvenlik ihalesinin yıllara yaygın yapılması hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/89

Memur Öğle Yemeği ihalesinin yıllara yaygın yapılması hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/90

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvarbey Mahallesi 163 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/91

Araç görevlendirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/92

Sağlık İşleri Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarife teklifi

Komisyondan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2017/93

Fatih Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/94

Belediyemiz 2018 Yılı Mali Yılı Bütçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin