-A A+

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

11-13-15 EYLÜL 2017 / 16:00

2017 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/73

532 adanın ada van projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/74

Süleymaniye yenileme alanı 515,556,557,512,526,533 sayılı adalar hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/75

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 677 ada 3 parsele lişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/76

Süleymeniye Yenileme Alanı 553 adanın ada avan projesi hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/77

Süleymeniye Yenileme Alanı 551 adanın ada avan projesi hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/78

2390 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatınaitirazlar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/79

1828 ada, 93 parsel İl Saglık Müdürlüğü ile ortak proje gerçekleştirebilmek amacıyla iş Birliği Protokolü yapılması için Başkanlık Makamına imza yetkisi verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/80

2 adet Kapalı Kasa Kamyon alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/81

2017-2018 yılına sari işler hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/82

Kadro Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/83

Yurtdışı gezisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/84

Belediye çalışmalarının koordine edilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin