-A A+

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 HAZİRAN 2017 / 16:00

2017 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/48

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 859 ada 35,36 parseller ve kısmen yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/49

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 300 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/50

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 70 ada 107(E:1-2-3) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/51

515 ada 1 parseldeki Unkapanı Un Değirmeni projelerinin hazırlatılması ve restore edilmesi için İstanbul Ticaret Borsası ile Protokol yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/52

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 2636 Ada 3-4-5-6 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/53

Sulukule Müzik Okulu Binası Alt kat dükkanların satın alınması ya da 10’ar yıllığına kiralanması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/54

Fatih, Balat Mahallesi 1891 adada ilgili (a) ve (b) yazılarda görüldüğü üzere ‘A’ ile gösterilen ihdas edilecek alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) bendi gereği 25 yıllığına İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/55

Saraybosna Stari Grad Belediyesinin “Bijela Basca Spor Sahası İnşaatı” projesinin gerçekleştirilmesi için yardım ve işbirliği talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin