-A A+

2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-08-10 KASIM 2017 / 16:00

2017 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/95

Şehir temizliği ihalelerinin yıllara yaygın yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/96

Bitlis ili Güroymak İlçesi Gölbaşı Belde Belediyesi talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/97

Ödenek aktarması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/98

PDA Cihazı talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/99

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/100

Yenikapı balıkçılar çarşısı projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/101

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 339 ada 263 ve 265 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/102

Mevlanakapı Mahallesi 1492 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/103

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1259 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/104

Soğutucu dolaplar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/105

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Seyyid Ömer Mahallesi, 1741 ada 10 ve 66 parsellerin tamamı ile 67 ve 52 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/106

Avan proje hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/107

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/108

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 33 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin