-A A+

2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-08-10 KASIM 2017 / 16:00

2017 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/95

Şehir temizliği ihalelerinin yıllara yaygın yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/96

Bitlis ili Güroymak İlçesi Gölbaşı Belde Belediyesi talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/97

Ödenek aktarması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/98

PDA Cihazı talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/99

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/100

Yenikapı balıkçılar çarşısı projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/101

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 339 ada 263 ve 265 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/102

Mevlanakapı Mahallesi 1492 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/103

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1259 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/104

Soğutucu dolaplar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/105

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Seyyid Ömer Mahallesi, 1741 ada 10 ve 66 parsellerin tamamı ile 67 ve 52 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/106

Avan proje hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/107

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/108

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 33 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin