-A A+

2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-08-10 MART 2017 / 16:00

2017 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/20

Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projeye ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planına itiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/21

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2669 Ada 5-6-7 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/22

Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projeye ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planına itiraz hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/23

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 413 Ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/24

Teknik Müdürlük Arşiv Dijitalleştirme İhalesi hakkında.


Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/25

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Binası hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/26

Araç talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/27

Damperli Kamyon talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin