-A A+

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-03-05 MAYIS 2017 / 16:00

2017 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/38

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1159 Ada 10-11 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/39

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi 1567 Ada, 146 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/40

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2191 Ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/41

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2702 Ada 11 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/42

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 3007 Ada 162 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/43

2016 Yılı Fatih Belediyesi Kesin hesabı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/44

Derece Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/45

Motosiklet alımı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/46

Arazöz araç alımı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/47

Araç Protokolünün yenilenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin