-A A+

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-05-07 NİSAN 2017 / 16:00

2017 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/28

5393 sayılı kanunun 33. Maddesine istinaden yapılan Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis üyeleri Fatma YAVUZ, Tacettin CİVRİZ ve Murat MUSAOĞLU bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
2017/29

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

Gruplardan isim bildirilmek ve her komisyonun ayrı ayrı oylanması suretiyle yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;
1-Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Yahya ATICI, Orhan NARİN, Fatma YAVUZ ve Cengizhan TOPÇU oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Bora SELİM, Ramiz POLAT, Murat MUSAOĞLU, Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Adnan ŞENOCAK, Özlem YİR, Tansel KAYA, Ceylan TÜRKOĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tacettin CİVRİZ, Necati KALKAN, Yahya ATICI ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Serkan KEBAPÇI, Salih AKVERDİ, Hediye ARAY ve Aynur ÇOLAK oy birliği ile seçilmişlerdir.
6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Şenol ÖZDEMİR, Abdülhamit ŞEKER, Gökhan CEYHAN ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Orhan NARİN, Necati KALKAN, Cahide AHMETOĞLU ve Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Ayşe YARDIM, Hasan MORGİL , Gökhan CEYHAN ve Hikmet ÖZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
9-Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tansel KAYA, Ramiz POLAT, Ayşe YARDIM ve İsmail KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.
10-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Özlem YİR, Hediye ARAY, Abdulhamit ŞEKER ve Aynur ÇOLAK oy birliği ile seçilmişlerdir.
11- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Cahide AHMETOĞLU, Hasan MORGİL, Şenol ÖZDEMİR ve Kemal SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Gıyasettin EYÜPKOCA, Serkan KEBAPÇI , Nazmiye Sümeyye SAYAN ve Ayşegül Okumuş GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.
13- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Nazmiye Sümeyye SAYAN , Salih AKVERDİ, Adnan ŞENOCAK ve Ayşegül Okumuş GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.
2017/30

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2279 Ada 9 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/31

2017-2018 yılına sari işler(1074 ada, 9-10 parselde Yedikule Yüzme Havuzu yapım işi) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/32

04.10.2012 tasdik tarihli Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planına ait Plan Notlarına ilişkin plan değişikliği teklifi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/33

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2016– 31.12.2016 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Belediyemiz 2016 yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi
2017/34

2017-2018 yılına sari işler(651 ada, 13 parselde Kütüphane ve Etüt Merkezi yapılması işi) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/35

Süleymaniye Yenileme Alanı 566 ada tadilatlı avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/36

Süleymaniye Yenileme Alanı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2017/37

Sulukule Zemin Kat Büro Satın alım İmza Yetkisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin