-A A+

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 04 - 06 OCAK 2017 / 16:00

2017 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/1

2017 yılı Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2017/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Orhan NARİN, Gökhan CEYHAN, Cahide AHMETOĞLU ve Kemal SARMUSAK Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2017/3

Denetim Komisyonunda uzman çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2017/4

273 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/5

1007 ada, 26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/6

2113 ada, 28 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/7

2962 ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/8

Nikah akit ücretlerinin yeniden tespit edilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/9

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/10

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2017 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin