-A A+

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-08-10 ŞUBAT 2017 / 16:00

2017 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/11

(4) adet MP5 Otomatik Tabancanın; satın alınmasına, nakil edilmesine, hibe edilmesine ve devir edilmesine yetkili olarak, İşletme Müdürlüğü mutemet personeli Zeki YURDUSEVEN'e yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/12

Belediyemiz Zabıta Personeline verilecek 2017 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/13

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerini desteklemek, spora teşvik etmek amacıyla yardım yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/14

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp geçişi Projesi Yenikapı Alt geçidi İsim değişiklik talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/15

1180 Ada Yenileme Avan Projeye ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/16

1990 Ada 1, 9 parseller ve kısmen kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/17

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/18

Kent Estetiği Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/19

Sulukule Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Eski 107; Yeni 3048 ada 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazın 1.Katında bulunan bürolardan toplam 12 adet bağımsız bölümün satın alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin