-A A+

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-05-07 TEMMUZ 2017 / 16:00

2017 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/56

Süleymaniye Yenileme Alanı 962 Ada 24 Parselin tadilatlı parsel avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/57

Süleymaniye Yenileme Alanının 535 Adanın Ada Avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/58

Süleymaniye Yenileme Alanının 506 Adanın Ada Avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/59

İstanbul İli, Seyyid Ömer Mahallesi, 1440 Ada 32 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/60

Beyazıtağa (Sur – 1) Ereğli Mahallesi Yenileme Alanı 1567 Ada 78 – 79 – 80 – 81 – 83 parsellere ilişkin Yenileme Avan Projesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/61

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 304 Ada 38,39 ve kısmen 41 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/62

İstanbul İli,Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 95 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/63

İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1065 Ada 32 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/64

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2680 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/65

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1827 ada, 4, 22, 44, 45 Parsellere ve 22 Parsel Yanı Kadastral Boşluğa ilişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/66

Haseki Sultan Mahallesi 1819 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/67

Dervişali Mahallesi Edirnekapı Parkı Yapım İşinin 2017 – 2018 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/68

Mevlanakapı Mahallesi Kemikliburun Parkı Yapım İşinin 2017 – 2018 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/69

İtalya’ya Yurt dışı teknik inceleme gezisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/70

2017-2018 yıllarına sari işler hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/71

Şartlı Hibe hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/72

Yedikule – Yenikapı III. Etap Yenileme Alanı Avan Projesinin 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 adalarını kapsayan kısmına ilişkin 1 / 1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatına Yapılan İtirazlar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin