-A A+

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-05-07 TEMMUZ 2017 / 16:00

2017 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2017/56

Süleymaniye Yenileme Alanı 962 Ada 24 Parselin tadilatlı parsel avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/57

Süleymaniye Yenileme Alanının 535 Adanın Ada Avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/58

Süleymaniye Yenileme Alanının 506 Adanın Ada Avan projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/59

İstanbul İli, Seyyid Ömer Mahallesi, 1440 Ada 32 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/60

Beyazıtağa (Sur – 1) Ereğli Mahallesi Yenileme Alanı 1567 Ada 78 – 79 – 80 – 81 – 83 parsellere ilişkin Yenileme Avan Projesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunlğu ile kabul edildi.
2017/61

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 304 Ada 38,39 ve kısmen 41 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/62

İstanbul İli,Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 95 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/63

İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1065 Ada 32 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/64

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2680 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/65

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1827 ada, 4, 22, 44, 45 Parsellere ve 22 Parsel Yanı Kadastral Boşluğa ilişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/66

Haseki Sultan Mahallesi 1819 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/67

Dervişali Mahallesi Edirnekapı Parkı Yapım İşinin 2017 – 2018 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/68

Mevlanakapı Mahallesi Kemikliburun Parkı Yapım İşinin 2017 – 2018 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/69

İtalya’ya Yurt dışı teknik inceleme gezisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/70

2017-2018 yıllarına sari işler hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/71

Şartlı Hibe hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/72

Yedikule – Yenikapı III. Etap Yenileme Alanı Avan Projesinin 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 adalarını kapsayan kısmına ilişkin 1 / 1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatına Yapılan İtirazlar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin