-A A+

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 HAZİRAN 2018 / 16:00

2018 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/80

Yetkilendirme

Müdürlüğüne iade edilmiştir.
2018/81

04 / 06 / 2018 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Sn. Orhan NARİN’in Meclis 2. Başkan Vekilliğinden istifası ile boşalan Meclis 2. Başkan Vekilliği için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ''Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir'' denilmektedir. Bu maddeye istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında.

Meclis üyesi Sn. Tacettin CİVRİZ Meclis 2. Başkan Vekili seçilmiştir.
2018/82

Meclis Üyesi Sn. Adnan ŞENOCAK’ın Tüketiciyi koruma komisyonu üyeliğinden istifası ile boşalan Tüketiciyi koruma komisyonu üyeliğine 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarından Tüketiciyi koruma komisyonuna üye seçilmesi hakkında.

Tüketiciyi Koruma komisyonu üyeliğine Rıza ÇAKMAK oybirliği ile seçilmiştir.
2018/83

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1913 Ada, 3 Parsele İlişkin UİP:2657, 494 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/84

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada, 82 Parsele İlişkin UİP:2657,493 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Müdürlüğüne iadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2018/85

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 130 Ada, 11 Parsele İlişkin UİP:2657,495 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/86

Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/87

İstanbul Denetimli Serbestlik Binası Uygulama Projeleri Hazırlatılması

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/88

Nikah ücret tarifesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/89

Performans Yönergesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/90

Derece Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/91

Malzeme Talebi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/92

Belediye hesapları

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/93

Takas

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/94

Etüt Proje Müdürlüğü İsminin Plan Ve Proje Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin