-A A+

2018 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 MART 2018 / 16:00

2018 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/38

Borçlanma

Komisyonlardan geldiği şekliyle 20 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2018/39

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün Cep Telefonu Talebi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/40

Kiralama

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/41

2523 Ada 10-11-12-13 Parsel Ek Hizmet Binasının Fatih İlçe
Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/42

Bedelsiz devir

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/43

Derece Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/44

2018 yılı nikah ücret tarifesi revizyonu

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/45

Sermaye artırımı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/46

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerini desteklemek, spora teşvik etmek maksadıyla yardım yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/47

Dervisali Mahallesi, 1839 Ada 83 ve 35 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin UIP-2657,481 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/48

Balat Mahallesi, 1790 Ada, 1 Parsele İlişkin UIP-2657,482 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/49

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 277 Ada 121 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/50

2018 yılında uygulanacak olan Tezgah Kurma Bedelleri, Moloz Döküm ve Arşiv Expertiz ücret tarifeleri

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/51

İrtifak hakkı tesisi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin