-A A+

2018 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 MART 2018 / 16:00

2018 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/38

Borçlanma

Komisyonlardan geldiği şekliyle 20 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2018/39

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün Cep Telefonu Talebi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/40

Kiralama

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/41

2523 Ada 10-11-12-13 Parsel Ek Hizmet Binasının Fatih İlçe
Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/42

Bedelsiz devir

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/43

Derece Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/44

2018 yılı nikah ücret tarifesi revizyonu

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/45

Sermaye artırımı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/46

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerini desteklemek, spora teşvik etmek maksadıyla yardım yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/47

Dervisali Mahallesi, 1839 Ada 83 ve 35 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin UIP-2657,481 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/48

Balat Mahallesi, 1790 Ada, 1 Parsele İlişkin UIP-2657,482 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/49

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 277 Ada 121 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/50

2018 yılında uygulanacak olan Tezgah Kurma Bedelleri, Moloz Döküm ve Arşiv Expertiz ücret tarifeleri

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/51

İrtifak hakkı tesisi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin