-A A+

2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11 MAYIS 2018 / 16:00

2018 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/67

30 / 04 / 2018 tarihinde yapılan seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Sn. Hasan SUVER'den boşalan Meclis 1. Başkan Vekilliği için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ''Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir'' denilmektedir. Bu maddeye istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında

Meclis üyesi Sn. Adnan ŞENOCAK Meclis 1. Başkan Vekili seçilmiştir.
2018/68

Meclis Üyesi Sn. Aynur ÇOLAK 06 / 04 / 2018 tarihli dilekçesi ile Divan
Katipliğinden istifa ettiğini bildirmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesinde ''Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir'' denilmektedir. Bu maddeye istinaden yapılan Divan katipliği seçimi hakkında.

Meclis üyesi Sn. Ceylan TÜRKOĞLU Divan Katibi seçilmiştir
2018/69

Sn. Salih AKVERDİ'nin istifası ile boşalan Sağlık ve Çevre komisyonu ile Tüketici koruma komisyonu üyeliklerine, Sn. Abdulhamit ŞEKER'in istifası ile boşalan Esnaf ve Engelliler komisyonları üyeliklerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

İsim bildirilmek suretiyle yapılan açık oylama sonucu kalan süreyi tamamlamak için görev yapmak üzere;

1-Sn. Abdulhamit ŞEKER’den boşalan Esnaf ve Engelliler komisyonları üyeliğine Sn. Hamit FIRAT,

2-Sn. Salih AKVERDİ’den boşalan Sağlık ve Çevre, Tüketiciyi Koruma komisyonları üyeliğine Yusuf SERTKAYA oybirliği ile seçilmişlerdir.
2018/70

Ayvansaray Yenileme Projesi Hk.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/71

Zeyrek Mahallesi, 2445 Ada, 13 Parsele İlişkin UIP-2657,490 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/72

Meri Plan Notlarının V-C-2-2. Ayrık Düzen Binalarda Maddesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/73

Ödenek aktarması

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/74

2017 Yılı Fatih Belediyesi Kesin hesabı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/75

Kalenderhane Mahallesi, 961 Adaya İlişkin Plan Değişikliği İtirazı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/76

Topkapı Mahallesi, 1851 Ada 5 Parselin Bir Kısmına İlişkin UIP- 2657,491 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/77

2830 ada, 19 parselde yer alan taşınmaza ilişkin Fatih 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ. Planına İtiraz

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/78

Molla Zeyrek Camii Ve Çevresine Ait Cephe Rehabilitasyonu Ve Çevre Düzenleme Projeleri

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/79

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin