-A A+

2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06 TEMMUZ 2018 / 16:00

2018 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/95

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi’nde yer alan 100 No’lu Adanın, Rölöve, Restitüsyon, ve Mimari Öneri Avan Projelerinin Hazırlatılması Hizmet Alım İşi)

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/96

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (Fatih İlçesi, Şehremini Mahallesi, Kaşıkçı Mektebi Sokak, 1488 ada 32 Parselde yer alan Caferağa Mektebi’ne (Kaşıkçı Mustafa Efendi Mektebi) ait Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon, İnşaat, Elektrik, Makine Projelerinin Hazırlatılması İşi)

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/97

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi 740 Ada Yenileme Ada
Avan Projeye İlişkin UİP-2657,496 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/98

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2599 Ada 262 (E:257 Parsel Ve Kadastral Boşluk) Parsele İlişkin UİP:2657,497 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/99

İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1990 Ada 9 Parsel Yanı
Tescil Dışı Alana İlişkin UİP:2657,498 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/100

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi 251 Ada Yenileme Ada Avan Projeye İlişkin UİP-2657,499 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/101

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Bölgesinde belirlenen 34 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapının (1016 ada 24 parsel, 1017 ada 1,12,13 parseller,1019 ada 14,15,16,17,20,23,25,26 parseller, 1021 ada 1,4,5,6,12,13,15 parseller, 2160 ada 30 parsel, 2186 ada 24,26,27 parseller, 2197 ada 17 parsel, 2198 ada 1,4,5,11,14 parseller,2199 ada 6,7,9 parseller, 2200 ada 1,2 parseller) Basit Bakım Onarım İşi)

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/102

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (461 ada 4 parsel, 461 ada 7 parsel, 571 ada 16 parsel, 571 ada 17 parsel, 571 ada 18 parsel, 619 ada 6 parsel, 619 ada 23 parsel, 659 ada 17 parsel, 659 ada 19 parsel, 513 ada 5 parsel, 513 ada 15 parsel, 515 ada 6 parsel, 515 ada 7 parsel, 526 ada 6 parsel, 563 ada 5 parsel)

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin