-A A+

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05 ARALIK 2019 / 09:00

2019 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/197

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince III sayılı cetvelde bulunan dolu memur kadrolarında müktesebine göre derece değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/198

34FM1456 Plakalı Aracın Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/199

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 707 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/200

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1315 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle ve Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/201

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 70 Ada 85 Parsele İlişkin UİP:2657,601 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/202

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 66 Ada 98 Parsele İlişkin UİP:2657,600 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/203

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 81 Ada 12 Parsele (Eski 8 ve 9 Parseller) İlişkin UİP:2657,602 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/204

İstanbul İli Fatih İlçesi Cankurtaran Mahallesi 67 Ada 7 ve 33 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP-2657,592 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/205

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2381 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin UİP:2657, 605 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/206

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 36 Ada 19 Parselin Bir Kısmı, 11 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin UİP:2657,599 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/207

2020-2021 Yılına Sâri İşler (1. ve 2. Bölgelerimizdeki Park ve Yeşil Alanlarının
Çevre Düzenlemesi ve Tadilatı İşleri)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/208

Fatih İlçesi Dahilindeki Okulların, Aile Sağlık Merkezlerinin ve Dini Kurumların Bakım Onarım ve Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/209

Fatih İlçesi Dahilindeki Diğer Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/210

2019-2020 Yıllara Sari İş(“İstanbul İli, Fatih İlçesi Sosyal-Ekonomik ve Fiziksel Yapı Çözümlemesi, Mekansal Projelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Hizmet Alım İşi”)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/211

Ödenek aktarması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/212

İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1993 Ada 12 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin