-A A+

2019 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11-15-16-18 EKİM 2019 / 09:00

2019 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/159

Almanya Hessen Eyaleti başkenti, kardeş şehrimiz Wiesbaden’de 25 – 27 Kasım 2019’da yapılacak olan Uluslararası Kamusal Gönüllülük ve Sosyal Uyum için Sektörler arası İşbirliği Konferansı’na AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkan vekili Sn. Zeynel Abidin OKUL, AK Parti Meclis Üyesi Sn. Ramiz POLAT, CHP Meclis Üyesi ve Grup Başkan vekili Sn. Kazım AKŞAHİN, MHP Meclis üyesi ve Grup Başkan vekili Sn. Murad OMURTAG, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Sorumlusu Mühendis / Mimar Sn. Meral OLCAY’ın görevlendirilmesi ve masraflarının 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre Belediye bütçesinden karşılanması ile ilgili Meclis üyeleri Sn. Metin ÜŞENMEZ, Sn. Zeynep BAŞAK, Sn. Derviş ATLI ve Sn. Nazmiye AKARSLAN DURGUT’un yazılı teklifi.

Teklif-Karar olarak oybirliği ile kabul edildi.
2019/160

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 800 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/161

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 180 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/162

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 799 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/163

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 724 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/164

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 717 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/165

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 739 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/166

Süleymaniye Yenileme Alanı 526 Ada 25,27 ve 33 Parsellere Ait Tadilat Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/167

Süleymaniye Bölgesi Yenileme Alanı 494 numaralı adaya ilişkin yenileme avan projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/168

HEDEF GIDA PAZ. DAĞ. SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet motosiklet hibesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/169

Emin Cenk ÇEMŞİT tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin kamyonet hibesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/170

2339 ada 8 parsel üzerindeki binanın 3 (üç) yıllığına İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmesi ve protokol yapılabilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/171

Unvan Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/172

‘FATİH İLÇESİ DAHİLİNDEKİ AĞAÇ ve AĞAÇÇIKLARIN BUDANMASI İŞİ’nin 2019-2020 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi

Komisyondan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2019/173

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2599 Ada, 262 (Eski 257 Parsel ve Kadastral Boşluk) Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/174

İstanbul İli Fatih İlçesi Sultanahmet Mahallesi 89 Ada 8 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/175

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 2116 Ada 182 Parsel, 2225 Ada 29 Parselin Bir Kısmı ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin UİP- 2657,588 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/176

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 913 Ada, 141 Parsele İlişkin UİP:2657,554 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/177

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraçishak Mahallesi, 699 Ada, 17 Parsele İlişkin UİP:2657,556 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/178

İstanbul İli, Fatih İlçesi İskenderpaşa Mahallesi, 2007 Ada, 1 Parsele İlişkin UİP:2657,557 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/179

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 258 Ada, 167 Parsele İlişkin UİP:2657,559 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/180

İstanbul İli, Fatih İlçesi Ali Kuşçu Mahallesi, 2126 Ada, 4, 11, 12, 36, 37 ve 38 Parsellere İlişkin UİP:2657,560 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/181

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 796 Adanın Revize Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/182

Süleymaniye Yenileme Alanı 971 Adanın Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/183

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 2333 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/184

1022 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekli değiştirilerek Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2019/185

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/186

2020 Mali Yılı Performans Programı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/187

2020 Mali Yılı Bütçesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin