-A A+

2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

10-14 HAZİRAN 2019 / 09:00

2019 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/84

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 722 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/85

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 726 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/86

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 786 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/87

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 143 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/88

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 152-153 Adaların Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/89

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 112 ve 2816 Adaların Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/90

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 776 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/91

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 179 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/92

Fener-Ayvansaray Arası Sahil Kesimi Yenileme Alanı içerisinde kalan 2830 ada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 65 ve 66 parsellere (Ayvansaray Üniversitesi) ait Yenileme Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/93

Fatih İlçesi, Mimar Sinan Stadı Yenileme Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/94

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1277 Ada, 1 Parsele İlişkin UİP:2657,546 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/95

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi, 1819 Ada 5 ve 68 (Eski Kadastral Boşluk) Parsellere İlişkin UİP:2657,547 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP İtirazı teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/96

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2160 Ada 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 38, 39 ,40 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin UİP:2657,549 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/97

İstanbul İli Fatih İlçesi Dâhilindeki Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/98

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi 1828 Ada 93 Parselde Sağlık Ek Hizmet Binası Yapılması İşi teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/99

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı(2607 Ada 36 Parsel) teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/100

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı(33 adet anıt eser) teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/101

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/102

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/103

Televizyon, Film, Dizi, Reklam Vs. Çekimler İle İlgili Ücret Tarifesi teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/104

Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Ücret Tarifesi teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/105

Amatör Spor Kulüpleri 2019 Yılı Yardımları teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/106

Salon Tahsis Ücretleri teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin