-A A+

2019 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 MART 2019 / 09:00

2019 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/18

Fatih 23 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin İsim Değişikliği Talebi

Teklifin MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Teklif-Karar olarak oybirliği ile kabul edildi.
2019/19

Kadro Derece Değişikliği teklifi.

Teklifin MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Teklif-Karar olarak oybirliği ile kabul edildi.
2019/20

Boğaziçi ElektrikDağıtım A.Ş.(BEDAŞ) İle Protokol Yapılması teklifi.

Teklifin MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Teklif-Karar olarak oybirliği ile kabul edildi.
2019/21

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1372 Ada, 1-3-4-5-7-8-9- 10 Parseller Ve 1373 Ada, 17 Parselin Bir Kısmına İlişkin UİP:2657,538 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmarPlanı Değişikliği teklifi.

Teklifin MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Teklif-Karar olarak oybirliği ile kabul edildi.
2019/22

İstanbul ili, Fatih İlçesi, 427 pafta, 1844 ada, 27,29,30,36,37,38,50,51 parsellere ilişkin 1/5000'lik ve 1/1000'lik planlarda imara açılan bu kısımlarda kamulaştırılarak deprem toplanma yeri yapılması ile ilgili teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/23

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına itiraz.

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/24

Süreli Ruhsat Verilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/25

Şehit olan Ömer BAYDİLİ' nin ailesinin talebi üzerine ikamet ettiği sokağa veya Simkeş Camii sokakta bulunan Kırım Parkına Şehit Piyade Asteğmen Ömer BAYDİLİ ismi verilmesi teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/26

Sokak İsim Değişiklik Talebi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/27

Yol İsim Değişiklikleri Talebi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/28

Yol İsim Değişiklikleri Talebi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/29

Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/30

Kapalıçarşı Yenileme Alanı 250 Ada Avan Proje hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/31

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 115-2372 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/32

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 716 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/33

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 107 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/34

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 778 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/35

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 118 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/36

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 775 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/37

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 725 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/38

Nargilenin kapalı alanlarda içilmesinin engellenmesi için Belediyemizin kanuni haklarını kullanması ve halk sağlığının korunması hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/39

Soma’da vefat eden 301 madencinin ailelerine yardım edilmesi ile ilgili teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/40

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2019/41

Fatih Tarihi Yarımada Kültür ve Turizm değerlerinin farkındalığının arttırılması hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/42

Cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılması ve Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/43

Engellilerin topluma kazandırılması, sağlık hizmetlerinden yararlandırılması kapsamında ve onlara moral vermek amacıyla Fatih'te ikamet eden engellilerin katılacağı Engelliler Spor Festivali gerçekleştirilmesi ve Tarihi Yarımadayı daha iyi tanımaları sebebiyle Yarımada Turizm gezisi düzenlenmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/44

Belediyemizde hizmet alımı dahil çalışan personelimizden aylık net ücreti 1.500,00TL altında bulunan personel ücretlerinin en az 1.500,00TL'ye yükseltilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/45

Antalya'ya Kültür Gezisi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/46

Amatör spor kulüpleri ödül yönetmeliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/47

İlçemize gelen turistler hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/48

Sulukule Orkestra Ulaşım Bedeli

Komisyondan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin