-A A+

2019 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

11 NİSAN 2019 / 09:00

2019 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/49

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Sn. Faruk GÖKKUŞ Meclis 1.Başkan vekilliğine seçilmiştir.

2019/50

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Sn.Ahmet KÜÇÜK Meclis 2.Başkan vekilliğine seçilmiştir.

2019/51

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Divan katiplikleri seçimi hakkında .

Meclis Üyeleri Sn.Nurhan ÇALIK, Sn.Zeynep BAŞAK, Sn.Mesut GÜRSOY ve Sn.Gizem Medine KÜÇÜK divan katipliklerine seçilmişlerdir.

2019/52

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan imi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri, Mehmet SARITEMUR, Şenol ÖZDEMİR ve İkram CENGİZ bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2019/53

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1- Plan ve Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Süleyman SARPKEN, Cebrail ULUDAĞ, Hasan DURHAT ve Recep ÖNEM oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ramiz POLAT, Mehmet SARITEMUR, Zafer ALSAÇ ve Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ahmet KÜÇÜK, Faruk GÖKKUŞ, Zeynep BAŞAK ve İsmail ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Şenol ÖZDEMİR, Uğur KORKMAZ, Metin ÜŞENMEZ ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Yunus ÖZTÜRK, Nurhan ÇALIK, Murad OMURTAG ve Hülya ÖZDEMİR oy birliği ile seçilmişlerdir.
6- Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zeynel Abidin OKUL, Cebrail ULUDAĞ, Süleyman SARPKEN ve Gizem Medine KÜÇÜK oybirliği ile seçilmişlerdir.
7- Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Hasan MORGİL, Mesut GÜRSOY, Muharrem CAYMAZ ve Ersin ÇOLAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
8- Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Metin ÜŞENMEZ, Zeynep BAŞAK, Derviş ATLI ve Nazmiye AKARSLAN DURGUT oybirliği ile seçilmişlerdir.
9-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Derviş ATLI, Nurhan ÇALIK, Mevlüde HAKSEVER ve Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ oy birliği ile seçilmişlerdir.
10-Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Büşra UNCU ÖZTEN, Mevlüde HAKSEVER, Selahattin KARA ve Memet Gazanfer KOYUNCU oybirliği ile seçilmişlerdir.
11- Esnaf ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden İkram CENGİZ, Selahattin KARA, Aydın SARMUSAK ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

2019/54

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 2 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine Belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Faruk GÖKKUŞ(asil), Büşra UNCU ÖZTEN(asil), Yunus ÖZTÜRK(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/55

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine Belediyemizi temsilen Uğur KORKMAZ(asil), Metin ÜŞENMEZ(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/56

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsilen Hasan MORGİL(asil),Nurhan ÇALIK(asil), Derviş ATLI(yedek), Mevlüde HAKSEVER(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/57

Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen Zeynel ABİDİN OKUL(asil), Selahattin KARA(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/58

Fatih Belediye Başkanlığının 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Belediyemiz 2018 yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin