-A A+

2019 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

11 NİSAN 2019 / 09:00

2019 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/49

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Sn. Faruk GÖKKUŞ Meclis 1.Başkan vekilliğine seçilmiştir.

2019/50

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Sn.Ahmet KÜÇÜK Meclis 2.Başkan vekilliğine seçilmiştir.

2019/51

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Divan katiplikleri seçimi hakkında .

Meclis Üyeleri Sn.Nurhan ÇALIK, Sn.Zeynep BAŞAK, Sn.Mesut GÜRSOY ve Sn.Gizem Medine KÜÇÜK divan katipliklerine seçilmişlerdir.

2019/52

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan imi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri, Mehmet SARITEMUR, Şenol ÖZDEMİR ve İkram CENGİZ bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2019/53

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1- Plan ve Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Süleyman SARPKEN, Cebrail ULUDAĞ, Hasan DURHAT ve Recep ÖNEM oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ramiz POLAT, Mehmet SARITEMUR, Zafer ALSAÇ ve Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ahmet KÜÇÜK, Faruk GÖKKUŞ, Zeynep BAŞAK ve İsmail ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Şenol ÖZDEMİR, Uğur KORKMAZ, Metin ÜŞENMEZ ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Yunus ÖZTÜRK, Nurhan ÇALIK, Murad OMURTAG ve Hülya ÖZDEMİR oy birliği ile seçilmişlerdir.
6- Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zeynel Abidin OKUL, Cebrail ULUDAĞ, Süleyman SARPKEN ve Gizem Medine KÜÇÜK oybirliği ile seçilmişlerdir.
7- Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Hasan MORGİL, Mesut GÜRSOY, Muharrem CAYMAZ ve Ersin ÇOLAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
8- Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Metin ÜŞENMEZ, Zeynep BAŞAK, Derviş ATLI ve Nazmiye AKARSLAN DURGUT oybirliği ile seçilmişlerdir.
9-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Derviş ATLI, Nurhan ÇALIK, Mevlüde HAKSEVER ve Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ oy birliği ile seçilmişlerdir.
10-Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Büşra UNCU ÖZTEN, Mevlüde HAKSEVER, Selahattin KARA ve Memet Gazanfer KOYUNCU oybirliği ile seçilmişlerdir.
11- Esnaf ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden İkram CENGİZ, Selahattin KARA, Aydın SARMUSAK ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

2019/54

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 2 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine Belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Faruk GÖKKUŞ(asil), Büşra UNCU ÖZTEN(asil), Yunus ÖZTÜRK(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/55

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine Belediyemizi temsilen Uğur KORKMAZ(asil), Metin ÜŞENMEZ(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/56

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsilen Hasan MORGİL(asil),Nurhan ÇALIK(asil), Derviş ATLI(yedek), Mevlüde HAKSEVER(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/57

Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen Zeynel ABİDİN OKUL(asil), Selahattin KARA(yedek) üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

2019/58

Fatih Belediye Başkanlığının 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Belediyemiz 2018 yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin