-A A+

2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11 OCAK 2019 / 09:00

2019 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/1

2019 yılı Belediye Meclisi Çalışma Takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2019/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Tacettin CİVRİZ, Şenol ÖZDEMİR, Serkan KEBAPÇI ve Fazıl Uğur SOYLU Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2019/3

Denetim Komisyonunda uzman çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2019/4

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 2019 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretler ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/5

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/6

2019 yılı aylık maktu mesai

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/7

Teknokent Kurulumu

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/8

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1897 Ada, 2 Parsele İlişkin UİP:2657,528 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/9

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 5 Ada, 30 Parsele İlişkin UİP:2657,526 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/10

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 508 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP- 2657,532 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.Plan Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin