-A A+

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08 ŞUBAT 2019 / 09:00

2019 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/11

Kadro Derece Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/12

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2419 Ada, 11 Parsele İlişkin UİP:2657,533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/13

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 71 Ada, E:45, 58 Y:67 Parsele İlişkin UİP:2657,534 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/14

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 21 Ada, 32 (E:3,17,18,30) Parsele İlişkin UİP:2657,527 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/15

Yedikule-Yenikapı III. Etap Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğine İlişkin İtiraz

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/16

Yedikule-Yenikapı II. Etap Onaylı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğine İlişkin Teknik Hatalarla İlgili İtiraz

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/17

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada, 82 Parsele İlişkin UİP:2657,493 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin