-A A+

2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01-05 TEMMUZ 2019 / 09:00

2019 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/107

43.Dönem UNESCO DMK Toplantısı

Teklif-Karar olarak oybirliği ile kabul edildi.
2019/108

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu kurulması, kurulacak olan bu komisyonun 1 yıl süre ile görev yapması ve 4 kişiden müteşekkil olması ile ilgili Meclis Üyeleri Sn. Zeynel Abidin OKUL, Sn. Derviş ATLI, Sn. Şenol ÖZDEMİR, Sn.Muharrem CAYMAZ, Sn.Kazım AKŞAHİN, Sn.Ayşegül Okumuş GÖRGÜ’nün yazılı teklifi.

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden; Zafer ALSAÇ, Yunus ÖZTÜRK, Mesut GÜRSOY ve Fatih SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
2019/109

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 178 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/110

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 137 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/111

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 803 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/112

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 121 Adanın Ada Avan Projesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/113

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 718 Adanın Ada Avan teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/114

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2599 Ada, 262 (Eski 257 Parsel ve Kadastral Boşluk) Parsele İlişkin UİP:2657,558 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/115

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 1839 Ada, 7, 13, 83 Parseller, 35 Parselin Bir Kısmı ve Tescil Dışı Alana İlişkin UİP:2657,555 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/116

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı, Metruk SMÖ Yapılar

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/117

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/118

Temsil Yetkisi(Emin Personel Hizmeti Anonim Şirketi)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/119

Temsil Yetkisi (Halktaş Fatih Belediyesi İnşaat Akaryakıt Temizlik Eğitim Otopark İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/120

1146 ada, 27 parsel

Komisyonlardan geldiği şekliyle müdürlüğüne iadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2019/121

Konaklama Yerleri Ücret Tarifesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin