-A A+

2020 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-08-13-16 EKİM / 00:00

2020 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2020/126

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 2579 Ada 6, 10 Ve 11 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin KUİP- 34921198 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/127

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 626 Ada 92 Parsele İlişkin KUİP-34251696 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/128

Plan İtirazı Hk

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/129

Nişanca Yenileme Alanı 162 Ada Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/130

Nişanca Yenileme Alanı 182 Ve 183 Adalar Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi

2020/131

2021 Mali Yılı Performans Programı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/132

2021 Mali Yılı Bütçesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/133

Atık Getirme Merkezi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin