-A A+

2020 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-08-13-16 EKİM / 00:00

2020 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2020/126

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 2579 Ada 6, 10 Ve 11 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin KUİP- 34921198 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/127

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 626 Ada 92 Parsele İlişkin KUİP-34251696 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/128

Plan İtirazı Hk

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/129

Nişanca Yenileme Alanı 162 Ada Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/130

Nişanca Yenileme Alanı 182 Ve 183 Adalar Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi

2020/131

2021 Mali Yılı Performans Programı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/132

2021 Mali Yılı Bütçesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/133

Atık Getirme Merkezi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin