-A A+

2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-10 ARALIK 2020 / 00:00

2020 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2020/148

Sıfır Atık Proje Desteği Protokolü İmza Yetkisi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/149

Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Trampa İşlemi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/150

Ödenek Aktarması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/151

İstanbul İli, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada), 1844 ada, 4, 42 ve 43 parsellere İlişkin UİP- 2657,612 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/152

İstanbul İli, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada), 1844 ada, 2 parsele İlişkin UİP- 2657,612 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/153

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 130 Ada, 11 Parsele İlişkin UİP:2657,495 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/154

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenileme Avan Proje

Komisyondan geldiği şekli ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/155

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Ve Şehsuvar Bey Mahalleleri, 166 Ada 39 Parsel, 167 Ada 19 Parsel, 174 Ada 25 Parsel, 175 Ada 11 Ve 13 Parsel, 176 Ada 34 Parsel, 189 Ada 33 Parsel Ve 193 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-34986070 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/156

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Ve Mimar Hayrettin Mahalleleri, 191 Ada 36 Parsel, 192 Ada 20 Parsel, 200 Ada 10 Parsel, 204 Ada 6 Parsel, 217 Ada 7 Parsel, 218 Ada 28 Parsel, 225 Ada 1 Parsel Ve 584 Ada 35 Parsele İlişkin TEKLİF-34238652 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/157

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar, Molla Fenari, Taya Hatun Ve Sururi Mahalleleri, 43 Ada 5 Parsel, 49 Ada 8 Parsel, 257 Ada 1 Parsel, 321 Ada 20, 21, 22, 23, 24 Parsel Ve 324 Ada 35 Parsele İlişkin TEKLİF-34204026 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/158

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Ve Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, 2249 Ada 2 Ve 3 Parsel, 2287 Ada 27 Parsel, 2297 Ada 2, 3 Ve 15 Parsele İlişkin TEKLİF-34273289 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/159

161 Ada Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekli ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/160

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Ve Katip Kasım Mahalleleri, 739, 796 Ve 799 Ada Yenileme Avan Projelerine İlişkin Teklif-34340734 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/161

Nişanca Yenileme Alanı 3032 Ada

Komisyondan geldiği şekli ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/162

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2177 Ada 13, 14, 15, 22 Ve 23 Parsel İle 2179 Ada 10 Parsele İlişkin KUİP-34548296 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin