-A A+

2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 05 Kasım 2020 / 00:00

2020 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2020/134

Mobil Ve Oyun Dünyası(MOD İstanbul)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/135

Kadro Derece Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/136

Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/137

Nişanca Yenileme Alanı 703 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/138

Nişanca Yenileme Alanı 729 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi

2020/139

Nişanca Yenileme Alanı 134 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi

2020/140

Nişanca Yenileme Alanı 123 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi

2020/141

Nişanca Yenileme Alanı 117 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi

2020/142

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1272 Ada 4, 24 Ve 34 Parsele İlişkin KUİP-34974469 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/143

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1186 Ada 24 Parsel, 1189 Ada 4 Ve 5 Parseller, 1204 Ada 21 Parsel, 1217 Ada 13 Ve 14 Parsellere İlişkin KUİP-34577832 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/144

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali (Eski Haraçcı Kara Mehmet) Mahallesi, 1023 Ada 5, 6 Ve 8 Parsel, 1024 Ada 1 Ve 12 Parsel, 1047 Ada 1 Parsel, 1022 Ada 19, 23 Ve 24 No’lu Parselleri Kapsayan 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği Teklifi (PIN:KUİP-34762070)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/145

2021 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dahilindeki Okulların, Aile Sağlık
Merkezlerinin, Dini Kurumların ve Muhtarlık Hizmet Binalarının Bakım Onarım ve
Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/146

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/147

Fatih İlçesi Dahilindeki Diğer Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin