-A A+

2020 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02- 05 MART 2020 / 09:00

2020 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2020/41

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 741 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/42

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 803 Adanın Revize Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/43

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 96 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/44

Süleymaniye Yenileme Alanı 519 Ada 5,21 Ve 22 Parsellere Ait Tadilat Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/45

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 761 Ada 33 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/46

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi, 1191 Ada 30 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/47

İstanbul İli, Seyyid Ömer Mahallesi, 1440 Ada 32 Parsel Ve 4, 5, 6, 38 Ve 54 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/48

Araç Alımı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/49

Fatih Yeni: Ayvansaray, Eski: Kariye Mahallesi, 471 pafta, 2620 Ada 8 parsel sayılı 78,33 m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda karar alınması ve Başkanlık Makamına yetki verilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/50

Bilim Merkezi Ortak Hizmet Protokolü İmza Yetkisi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/51

Kütüphane Hizmetleri Ortak Hizmet Protokolü İmza Yetkisi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/52

Fatih İlçesi Kent Temizliği Hizmetinde Kullanılacak Araç Kiralama İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/53

Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan Molla Gürani Mahallesi, Lütufpaşa Sokak no:31, 1939 ada 27 parsel sayılı taşınmazda bulunan kagir binanın Çapa Spor Kulübü tarafından tahsisli kullanım süresinin 15 (on beş) yıl süre ile uzatılması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/54

Fatih İlçe Genelinde Cephe Yenileme Yapım İşi İhalesinin 2020-2021 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/55

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Bölgesinde belirlenen 11 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapının (1007 ada 3, 12, 28, 31 parseller, 2183 ada 4, 6, 34 parseller, 2417 ada 11 parsel, 2418 ada 4, 8, 9 parseller) Basit Bakım Onarım İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/56

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 324 Ada 55, 66 Ve 5 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/57

Kapalıçarşı Ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/58

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 70 Ada 49, 64 Ve 79 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin