-A A+

2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-09 OCAK 2020 / 09:00

2020 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2020/1

2020 yılı Belediye Meclisi Çalışma Takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2020/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Süleyman SARPKEN, Şenol ÖZDEMİR, Mehmet Zafer ALSAÇ ve Recep ÖNEM Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2020/3

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 1836 Ada 14 Parsele İlişkin UİP:2657,608 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/4

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1073 Ada 128 Parsele (E:76 - 77) İlişkin UİP:2657,609 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/5

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 1 Ada 21 Parsele İlişkin UİP:2657,610 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/6

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 2479 Ada 7, 8, 9, 10 Parsellere İlişkin UİP:2657,611 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/7

1023 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Ve 10 Parsellere Ait Yenileme Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2020/8

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 122 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2020/9

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1020 Adaya İlişkin UİP:2657,604 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/10

Nikah ücret tarifeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/11

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2020 yılı için ek ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/12

Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait 2020 yılı için ek ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/13

2020 yılında uygulanacak olan İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal harcı, Tezgah Kurma Bedelleri, Arşiv Expertiz Ücreti ve Belediyemiz sınırları içerisinde
Televizyon, Film, Reklam çekim ücret tarifeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/14

İstanbul İli Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşmesi Sokağı 1830 Ada 3 Parselde Kapalı Spor Salonu Yapılması İşi ve İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Camii Abdesthane ve Tuvalet Yapılması İşi

Komisyondan geldiği şekliyle değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2020/15

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi Kapalı Spor Kompleksi Yapılması İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/16

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/17

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 2020 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/18

Başkanlığımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve İlgili Kurumlar arasında protokol yapılmasıyla ilgili Belediye Başkanımıza yetki verilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/19

1990 ada 17 parsel sayılı, 470,65 m2 yüzölçümlü taşınmazda Başkanlığımızın 689/9413 oranında hissemizin satışı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/20

Fatih ÜSTÜN tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet motosiklet hibesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2020/21

Derece Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/22

34FM6058 Ve 34FM6258 Plakalı Aracın Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/23

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin