-A A+

2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

ŞUBAT 2020 / 09:00

2020 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2020/24

2020 yılı aylık maktu mesai

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/25

Yedikule Mahallesi 1265 Ada 18 Parseldeki Yedikule Hisarına Ait III. Ahmet Kulesi İle Kuzey Pylon Kulesi Arasında Kalan İç Duvarın I. Etap Restorasyonu Yapım İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/26

2020 Yılı Ruhsat Harç Tarifeleri

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/27

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2020/28

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/29

1024 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 ve 12 Parsellere Ait Yenileme Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/30

1047 Ada 1 Parselin Yenileme Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/31

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2029 Ada 16 Parsel Ve Ada Önü Kadastral Boşluğa İlişkin UİP- 2657,564 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/32

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada 8,10,11,12 Ve 37 Parsellere İlişkin UİP-2657,615 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/33

İstanbul İli Fatih İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi 2472 Ada 33 Ve 36 Parsellere İlişkin UİP-2657,613 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/34

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 2390 Ada 87 Ve 88 Parsellere İlişkin UİP- 2657,614 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/35

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İle Protokol Yapılması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/36

Fatih Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ile Başkanlığımız arasında protokol yapılmasıyla ilgili Belediye Başkanımıza yetki verilmesi(24 ada, 13 parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/37

Eren Deri Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Tuz Aparatlı Kamyon hibesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/38

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ile Başkanlığımız arasında protokol yapılmasıyla ilgili Belediye Başkanımıza yetki verilmesi (1459 Ada 44 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/39

1146 ada, 27 parsel

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/40

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacıkadın Mahallesi, 512 Ada 4, 8 Ve 10 Parsellere İlişkin UİP-2657,596 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin