-A A+

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06/10 TEMMUZ 2020 / 09:00

2020 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2020/59

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan imi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri, Yunus ÖZTÜRK, Süleyman SARPKEN ve Mehmet SARITEMUR bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2020/60

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1- Plan ve Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Süleyman SARPKEN, Cebrail ULUDAĞ, Hasan DURHAT ve Recep ÖNEM oybirliği ile seçilmişlerdir.

2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ramiz POLAT, Mehmet SARITEMUR, Zafer ALSAÇ ve Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ahmet KÜÇÜK, Faruk GÖKKUŞ, Zeynep BAŞAK ve İsmail ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Şenol ÖZDEMİR, Uğur KORKMAZ, Metin ÜŞENMEZ ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.

5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Yunus ÖZTÜRK, Nurhan ÇALIK, Murad OMURTAG ve Hülya ÖZDEMİR oy birliği ile seçilmişlerdir.

6- Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zeynel Abidin OKUL, Cebrail ULUDAĞ, İkram CENGİZ ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

7- Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Mesut GÜRSOY, Hasan MORGİL, Muharrem CAYMAZ ve Ersin ÇOLAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

8- Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Metin ÜŞENMEZ, Zeynep BAŞAK, Derviş ATLI ve Gizem Medine KÜÇÜK oybirliği ile seçilmişlerdir.

9-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Derviş ATLI, Nurhan ÇALIK, Mevlüde HAKSEVER ve Nazmiye AKARSLAN DURGUT oy birliği ile seçilmişlerdir.

10-Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Büşra UNCU ÖZTEN, Mevlüde HAKSEVER, Selahattin KARA ve Memet Gazanfer KOYUNCU oybirliği ile seçilmişlerdir.

11- Esnaf ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden İkram CENGİZ, Selahattin KARA, Aydın SARMUSAK ve Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.

12- Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zafer ALSAÇ, Şenol ÖZDEMİR, Mesut GÜRSOY, Fatih SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

2020/61

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi, 1340 Ada 28 Parsele İlişkin KUİP-34559679 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/62

İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1065 Ada 95 Parsele İlişkin KUİP-34895323 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/63

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 4 Ada 1 Parsele İlişkin KUİP-34566760 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/64

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 84 Ada 6 Parsele İlişkin KUİP-34126299 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/65

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 323 Ada 3 Parsel Önü Kadastral Boşluğa İlişkin KUİP- 34238117 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/66

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2356 Ada 10 Parsele İlişkin KUİP-34573889 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/67

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2572 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ve 11 Parsellere İlişkin KUİP- 34742515 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/68

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 101 Ada 18-19 Parseller İle 226 Ada 1-10 Parsellere İlişkin KUİP- 34190126 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/69

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2352 Ada 13 Ve 14 Parsellere İlişkin KUİP-34413952 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/70

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 200 Ada 7 Parsele İlişkin KUİP-34113717 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/71

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1158 Ada 1 Parsele İlişkin KUİP-34785143 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

202072

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 662 Ada 26 Parsele İlişkin KUİP-34016017 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/73

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada 21 Parsele İlişkin KUİP-34403416 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/74

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, 3000 Ada 18 Parsele İlişkin KUİP-34309152 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/75

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1565 Ada 28 Parsele İlişkin KUİP-34231027 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/76

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 689 Ada 27 Parsele İlişkin KUİP 34570424 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/77

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya, Muhsine Hatun Ve Katip Kasım Mahalleleri, 138, 722, 775 Ve 777 Ada Yenileme Avan Projelerine İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği Teklifi (PIN: KUİP- 34405098)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/78

2019 Yılı Fatih Belediyesi Kesin Hesabı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/79

Yedikule Mahallesi 1265 Ada 18 Parseldeki Yedikule Hisarına Ait Güney Pylon Kulesi, Giriş Kulesi Ve Güney Pylon Kulesi İle Yedinci Kule Arasında Kalan İç Duvarın 2. Etap Restorasyonu Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi/2020-2021Yılına Sâri İşler

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/80

İstanbul İli Fatih İlçesi Başkanlık Binası Kütüphane Yapılması İşi/2020- 2021Yılına Sâri İşler

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/81

Kira Erteleme Ve Dondurma

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/82

Müdürlük Oluşumu

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/83

Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/84

2020-2021 yıllara sari iş

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/85

1828 Ada 25-32-33 Parsellerin Projelendirilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/86

Araç Talebi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/87

Yetkilendirme

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/88

Memur Derece Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/89

Kapalı Spor Salonu Ortak Hizmet Protokolü İmza Yetkisi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/90

Yetkilendirme

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/91

Aşevi Protokolleri

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/92

Stad, Salon, Sahne, Yüzme Havuzu Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/93

Amatör Spor Kulüpleri Yardımları

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/94

Kapalıçarşı Ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2020/95

2106 Ada, 2, 4, 6, 7 Ve 9 Parseller İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Revize Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/96

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, Bulgur Palas Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesine İlişkin KUİP-34424389 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2020/97

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2106 Ada 4 Ve 6 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin KUİP-34948387 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2020/98

Fatih Belediye Başkanlığının 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin