-A A+

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-09 EYLÜL2021 / 09:00

2021 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/110

Belediyemizin; (UCLG – MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na üye olunması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/111

Fatih Belediyesi İle Türkiye Yeşilay Cemiyet-İ Protokolü (Adres Revizesi)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/112

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1459 Ada, 44 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/113

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/114

Araç Tahsis Talebi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/115

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Sulukule Yenileme Alanı Yenileme Avan Projeye İlişkin TEKLİF-34658361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/116

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 35 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-34705062 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/117

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 430 Ada 5 Ve 6 Parsellere İlişkin TEKLİF-34291533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/118

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1221 Ada 8 Parsel İle 1227 Ada 18 Parsele İlişkin TEKLİF-34924714 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/119

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan, Sururi Ve Taya Hatun Mahalleleri, 258 Ada 70, 71, 73 Parsel, 315 Ada 34, 37, 38, 39 Parsel Ve 337 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34085642 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/120

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 258 Ada, 167 Parsele İlişkin UİP:2657,559 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/121

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2472 Ada 33 Ve 36 Parsellere İlişkin UİP:2657,613 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/122

Bedelsiz Devir

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/123

Ayvansaray Spor Kompleksi Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/124

Draman Spor Kompleksi Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin