-A A+

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-09 EYLÜL2021 / 09:00

2021 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/110

Belediyemizin; (UCLG – MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na üye olunması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/111

Fatih Belediyesi İle Türkiye Yeşilay Cemiyet-İ Protokolü (Adres Revizesi)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/112

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1459 Ada, 44 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/113

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/114

Araç Tahsis Talebi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/115

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Sulukule Yenileme Alanı Yenileme Avan Projeye İlişkin TEKLİF-34658361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/116

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 35 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-34705062 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/117

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 430 Ada 5 Ve 6 Parsellere İlişkin TEKLİF-34291533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/118

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1221 Ada 8 Parsel İle 1227 Ada 18 Parsele İlişkin TEKLİF-34924714 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/119

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan, Sururi Ve Taya Hatun Mahalleleri, 258 Ada 70, 71, 73 Parsel, 315 Ada 34, 37, 38, 39 Parsel Ve 337 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34085642 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/120

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 258 Ada, 167 Parsele İlişkin UİP:2657,559 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/121

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2472 Ada 33 Ve 36 Parsellere İlişkin UİP:2657,613 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/122

Bedelsiz Devir

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/123

Ayvansaray Spor Kompleksi Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/124

Draman Spor Kompleksi Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin