-A A+

2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 -04 KASIM 2021 / 09:00

2021 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/136

Bedelsiz Devir (2712 ada 295 parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/137

2022 Yılı İstanbul İli Fatih İlçesi Dahilindeki Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/138

2022 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dahilindeki Okulların, Dini Kurumların, Muhtarlık Hizmet Binalarının ve Sağlık Kurumlarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/139

Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Tescili

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/140

Kitap Ücretleri

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/141

Süleymaniye Yenileme Alanının 572 Ada 6, 40 ve 54 Sayılı Parsellere Ait Revize Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/142

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/143

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran ve Hocapaşa Mahalleleri, 1 Ada 20 Parsel Doğusu Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34679260 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/144

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahalleleri, 2126 Ada 46, 48 Parsellere İlişkin TEKLİF-34874724 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/145

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 1877 Ada 25 Parsele İlişkin TEKLİF-34748433 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/146

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2530 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34988950 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/147

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, Unkapanı Yenileme Alanı 1043 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin KUİP-34554587 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin