-A A+

2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 -04 KASIM 2021 / 09:00

2021 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/136

Bedelsiz Devir (2712 ada 295 parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/137

2022 Yılı İstanbul İli Fatih İlçesi Dahilindeki Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/138

2022 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dahilindeki Okulların, Dini Kurumların, Muhtarlık Hizmet Binalarının ve Sağlık Kurumlarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/139

Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Tescili

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/140

Kitap Ücretleri

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/141

Süleymaniye Yenileme Alanının 572 Ada 6, 40 ve 54 Sayılı Parsellere Ait Revize Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/142

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/143

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran ve Hocapaşa Mahalleleri, 1 Ada 20 Parsel Doğusu Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34679260 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/144

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahalleleri, 2126 Ada 46, 48 Parsellere İlişkin TEKLİF-34874724 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/145

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 1877 Ada 25 Parsele İlişkin TEKLİF-34748433 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/146

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2530 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34988950 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/147

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, Unkapanı Yenileme Alanı 1043 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin KUİP-34554587 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin