-A A+

2021 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01-04 Mart 2021 / 09:00

 

2021/37

2021 Yılı Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Ücret Tarife Teklifi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/38

İstanbul İli Fatih İlçesi Ali Kuşçu Mahallesi 1459 Ada 44 Parselde Darüşşafaka Kapalı Spor Salonu Yapılması İşi /2021-2022 Yılına Sâri İşler hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/39

İstanbul İli, Fatih ilçesi, Solular Mahallesi, Kadastral yol boşluğunda kalan ve ekli Planda A ile gösterilen l0.88 m’lik kısmın 1-TL iz bedel üzerinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası uyarınca 25 yıllığına bir kamu kuruluşu olan TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/40

Araç Kiralama Hizmet Alımı Hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/41

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince Ek-II sayılı cetveldeki boş memur kadrolarında derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/42

Halk Eğitim Ortak Hizmet Protokolü İmza Yetkisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/43

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 36 Ada 14 Parsel, 38 Ada 11, 19 Ve 68 Parsel, 41 Ada 11, 12 Ve 13 Parsellere İlişkin TEKLİF-34224471 Plan İşlem Numaralı 1/1000Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/44

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 115 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34499533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği Teklifi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/45

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1879 Ada 3 Parsel, 2281 Ada 15 Parsel, 2286 Ada 9 Parsel Ve 2312 Ada 18 Parsele İlişkin TEKLİF-34890561 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/46

04.10.2012 Tasdik Tarihli Fatih İlçesi,(Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeoloji, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları IV-E-4 Sayılı Yüksek Öğretim Tesisleri Ve IV-E-8 Sayılı Üniversite Sağlık Tesis Alanları Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair TEKLİF-34752126 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği İtirazı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/47

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 662 Ada 26 Parsele İlişkin KUİP-34016017 Plan İşlem Numaralı1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin