-A A+

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

17 - 20 Mayıs 2021 / 09:00

 

2021 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2021/78

2020 Yılı Fatih Belediyesi Kesin Hesabı.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/79

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 27 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34471144 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/80

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 256 Ada 15, 16, 17 Ve 32 Parsel İle 259 Ada 82 Ve 83 Parsele İlişkin TEKLİF-34114753 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/81

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 277 Ada 29 Parsel, 278 Ada 30 Parsel, 330 Ada 2 Parsel Ve 334 Ada 8 Parsele İlişkin TEKLİF-34597434 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/82

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 266 Ada 2 Parsele İlişkinTEKLİF-34840134 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/83

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 680 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/84

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada 82 Parsele İlişkin TEKLİF-34322816 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/85


1313 Ada Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/86

İbn’ül Emin Mahmut Kemal İnal Sergisi İşbirliği Protokolü

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin