-A A+

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

17 - 20 Mayıs 2021 / 09:00

 

2021 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2021/78

2020 Yılı Fatih Belediyesi Kesin Hesabı.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/79

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 27 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34471144 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/80

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 256 Ada 15, 16, 17 Ve 32 Parsel İle 259 Ada 82 Ve 83 Parsele İlişkin TEKLİF-34114753 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/81

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 277 Ada 29 Parsel, 278 Ada 30 Parsel, 330 Ada 2 Parsel Ve 334 Ada 8 Parsele İlişkin TEKLİF-34597434 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/82

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 266 Ada 2 Parsele İlişkinTEKLİF-34840134 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/83

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 680 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/84

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada 82 Parsele İlişkin TEKLİF-34322816 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/85


1313 Ada Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/86

İbn’ül Emin Mahmut Kemal İnal Sergisi İşbirliği Protokolü

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin