-A A+

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-07 Ocak 2021 / 09:00

2021 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2021/1

2021 yılı Belediye Meclisi Çalışma Takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2021/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Süleyman SARPKEN, Şenol ÖZDEMİR, Mehmet Zafer ALSAÇ ve Recep ÖNEM Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

2021/3

2021 Ruhsat Ücret Tarifeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/4

2021 yılında uygulanacak olan İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal harcı,Tezgah Kurma Bedelleri, Arşiv Expertiz Ücreti ve Belediyemiz sınırları içerisindeTelevizyon, Film, Reklam çekim ücret tarifeleri hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/5

Nikah Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/6

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2021 yılı için ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/7

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 2021 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretler ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/8

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/9

1172 Ada 10 Parsel Ve 1173 Ada 13 Parseldeki Lojman Yapısının Projelendirilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/10

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Süleymaniye Yenileme Alanı, 494 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34286197 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/11

1409 Ada, 9 Parsele İlişkin Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/12

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1409 Ada 9 Parsel Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34665070 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/13

Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 727 Ada Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/14

Nişanca Yenileme Alanı 789 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/15

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2021 Yılı Ücret Tarifesi ek Teklifi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/16

Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait 2021 yılı Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/17

2147 numaralı trafo merkezi deplasesi(2 Ada 40 Parsel) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/18

Derece Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/19

Fatih Belediyesi İle Türkiye Yeşilay Cemiyet-İ Protokolü hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin