-A A+

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 - 04 Şubat 2021 / 09:00

2021 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

2021/20Kültür merkezleri, semt konakları ve çok amaçlı salon ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/21Yüzme Havuzu Ve Spor Kompleksi Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/22


Zabıta Müdürlüğü kadrosunda bulunan Zabıta Müdürü, Zabıta
Amirleri, Zabıta Komiserleri ve Zabıta Memurlarına ödenecek 2021 Yılı Aylık Maktu Mesai ücreti hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/23Altyapı Kurumları (BEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ, TELEKOM, TÜRKSAT) İle Protokol Yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/24Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/25Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/26

Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 1178 Ada Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/27

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1240 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34973887 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/28İstanbul İli, Fatih İlçesi, Seyyid Ömer Mahallesi, 1421 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-34617406 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/29


İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1957 Ada 48 Parsele İlişkin TEKLİF-34939260 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/30

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hırka-İ Şerif Mahallesi, 1520 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-34421933 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/31


İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Ve Balat Mahalleleri, 1818 Ada 22 Ve 24 Parsel, 1840 Ada 10 Parsel, 1881 Ada 3 Parsel, 2326 Ada 3, 5 Ve 6 Parsel, 2327 Ada 5 Ve 11 Parsel, 2329 Ada 2 Parsel, 2331 Ada 5 Ve 10 Parsel, 2337 Ada 24 Parsel, 2338 Ada 10 Parsel, 2348 Ada 2 Parsel Ve 2528 Ada 41 Parsele İlişkin TEKLİF- 34821670 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/32

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2327 Ada 10 Parsel, 2337 Ada 25 Parsel, 2344 Ada 17 Parsel Ve 2528 Ada 35 Parsele İlişkin TEKLİF-34326834 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

2021/33İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2279 Ada 20, 22, 23, 24 Ve 68 Parsellere İlişkin TEKLİF- 34797450 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/34İstanbul İli, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 471 Ada 50, 52 Ve 4 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34518942 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

2021/35


Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 821 Ada, 822 Ada Ve 2375 Ada Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/36İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Ve Katip Kasım Mahalleleri, Nişanca Ve
Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 821, 822 Ve 2375 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34090624 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin