-A A+

Arpa Emini Mescidi İhya Ediliyor

Günümüzde yerinde olmayan, kültürel mirasımızın önemli eserlerinden Arpa Emini Mescidi Fatih Belediyesi tarafından ihya ediliyor.

31 Ocak 2022
Arpa Emini Mescidi İhya Ediliyor

Günümüze kalıntıları ulaşan Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Yokuşu’ndaki Arpa Emini Mescidi’nin temel kalıntılarının Arkeoloji Müdürlüğü denetimindeki kazı çalışmaları devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında Mescid’in beden duvarlarına ait tüm sınırlar ortaya çıkarılmıştır. Duvar kalıntısı incelendiğinde çift sıra tuğla hatıllı moloz taş duvar olduğu görülmektedir. Ayrıca pencere ebatları, zemin kotu, duvar kalınlıkları ve temel boyutları ile ilgili veriler elde edilmiştir. Yapının rekonstrüksiyonu için özgün malzeme ve yapım teknikleri kullanılarak yapılmasına yönelik uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Onaylı proje doğrultusunda Arpa Emini Mescidi, mevcutta bulunan temel ve duvar kalıntıları üzerine geleneksel yöntemlerle inşa edilecek, böylece yapının dönemsel özellikleri korunarak, asli işlevinin günümüz ihtiyaçlarına göre ihya edilmesi, kent kimliği, topoğrafyası ve kültürel mirasımızın korunarak sürdürülmesi sağlanmış olacak.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin