-A A+

Balat Meydan Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında Balat Meydan Çeşmesi’nin muhdes ekleri, malzeme kayıpları ve çevresel kirlenmeleri giderildi. Çatısı onarıldı, bitki temizliği yapıldı, muslukları yenilendi ve çeşme özgün görünümüne kavuştu.

26 Aralık 2023
Balat Meydan Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Balat Meydan Çeşmesi’nin kitabesi olmadığından inşa tarihi ve yaptıranı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Tarihî haritalarda çeşmenin balat deniz kenarında bulunan iskelelere giden yolların kesişiminde yer aldığı görülüyor. Yakın bir tarihe kadar meydanda tekil halde bulunan çeşme günümüzde Fatih devri âlimlerinden Yusuf Şucaeddin Anbarî tarafından yaptırılan Yusuf Şucaeddin Camii bahçesi içine alınmış ve bu sebeple Yusuf Şucaeddin Camii Çeşmesi adıyla da anılıyor.

Osmanlı Dönemi çeşmelerinden olan yapı; kesme küfeki taşından altıgen planlı olarak inşa edilmiştir. Büyük bir hazneye sahip olan çeşmenin dört cephesinde birer çeşme yer alıyor. Yakın zamanda onarımı gerçekleştirilen, çevre kot düzenlemesi yapılan çeşmenin kurşun örtüsünün çalındığı biliniyor.

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında muhdes ekler ve niteliksiz malzemeler çeşmeden uzaklaştırıldı, taş yüzeylerdeki malzeme kayıpları uygun malzeme ve tekniklikle tamamlandı. Cephelerinde çevresel etkiler nedeniyle oluşan kirlenmeler-kararmalar mekanik yöntemlerle temizlendi. Çatı onarımı da yapılan çeşmenin çevresinde bitki temizliği yapıldı, muslukları yenilendi ve özgün görünümüne ve suyuna yeniden kavuştu.

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin